Historie školy

Historické foto ZUŠ Chrudim

Činnost školy byla zahájena 1. září 1956.

První ředitelkou se stala vynikající pedagožka hry na klavír paní Pavla Tománková. Škola měla nejprve dvě oddělení - klavírní a houslové, které navštěvovalo 45 žáků.

Během dalších let se rozšiřuje nabídka výuky hry na další hudební nástroje. Ve školním roce 1961 - 1962 začíná výuka literárně - dramatického a výtvarného oboru a o dva roky později též oboru tanečního. Tím se stává škola plně oborovou s celkovým počtem 587 žáků.

V této době se vyučovalo v provizorních podmínkách Domu Osvěty, Zemědělské technické školy, Pedagogia a Dřevařské školy. Od 27. února 1963 využívá škola stávající budovu v ulici Obce Ležáků 92. Ta prošla v následujících létech mnoha stavebními úpravami, rekonstrukcemi a modernizací do současného stavu.

Společně s Klubem rodičů při ZUŠ pořádáme každý školní rok více jak 100 veřejných akcí. Nejvíce těchto představení se koná v Hudebním sále Jaroslava Doubravy v budově školy. Dále se učitelé a žáci prezentují v Divadle Karla Pippicha a ve velkém sále chrudimského muzea. V této budově pak probíhají též výstavy našeho výtvarného oboru. Výuka je zaměřena na mezioborovou spolupráci a tvorbu společných projektů, které jsou určeny pro široký okruh žáků.

Naše škola přijímá zejména ty zájemce o studium, kteří projeví o základní umělecké vzdělávání zájem a prokáží pro ně potřebné předpoklady. Nevzdělává pouze ty, pro které bude umění jejich životním cílem a povoláním, ale převážně ty, pro které se stane umění celoživotní zálibou.