Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy Chrudim vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, ředitel školy.

Seznámení žáků se školním řádem provádějí třídní učitelé vždy na začátku nového školního roku.

Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize se provede o školení zápis.

Školní řád je vyvěšen v budově školy uprostřed 1. poschodí na chodbě, v tanečním sále a v keramické dílně.

Stáhnout školní řád