Školní vzdělávací program

Těžiště našeho ŠVP s názvem S uměním je život bohatší je v realizaci studijních zaměření jednotlivých vzdělávacích oborů.

Žáci mohou studovat studijní zaměření v rámci Hudebního oboru, Výtvarného oboru, Tanečního oboru a Literárně – dramatického oboru.

Výuku realizujeme pomocí vzdělávacích strategií, které jsou rozvedeny v samostatné kapitole ŠVP. Především se snažíme, aby pro žáky byla výuka poutavá a školu navštěvovali se zájmem a zároveň, aby výuka byla dostatečně náročná a žáci si odnesli pevné základy absolvovaného studijního zaměření.

Stáhnout ŠVP