Obory

Základní umělecká škola Chrudim nabízí základní umělecké vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně - dramatickém oboru.

Výuka je zaměřena na mezioborovou spolupráci a tvorbu společných projektů, které jsou určeny pro široký okruh žáků.  Každoročně je řada žáků školy přijata ke studiu na vyšších typech uměleckých a pedagogických škol. Úspěchy vybraných žáků naší školy, kteří se zúčastní národních i mezinárodních soutěží svědčí o kvalitním složení pedagogického sboru.