Hudební obor

Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit v tom, či onom žánru jako amatéři, nebo budoucí profesionálové.

Hudební obor nabízí 23 studijních zaměření a uplatnění v různých orchestrech, souborech a komorních souborech.

Studium hudebního oboru začíná zpravidla v Přípravném studiu.

Průběh studia

Přípravné studium 1-2 roky

Nejmladší děti mohou navštěvovat přípravné studium, které je určené pro děti 5-7 let.

Mohou navštěvovat Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy techniky sólového zpěvu.

I. stupeň7 let

I. stupeň je sedmiletý a je určen pro žáky od 7 let.

Žáci jsou od 1. ročníku seznamováni se svým vybraným nástrojem, jeho historií a uplatněním. Získávají základní návyky potřebné pro hru na daný nástroj. Je kladen důraz na zájem o nástroj a hudbu obecně a jsou postupně začleňování do souborů působících na škole.

II.stupeň4 roky

II. stupeň plynule navazuje na předešlé studium a je čtyřletý.

V tomto stupni studia žák využívá získané znalosti z I. stupně a dále je rozšiřuje. Během celého studia je v žácích pěstován zájem o hudbu, kulturu a aktivní účast ve školních i mimo školních souborech.