Taneční obor

Výuka v tanečním oddělení je zaměřena na klasickou baletní techniku. Děti v přípravných ročnících projdou nejprve taneční průpravou, na kterou klasická taneční technika v prvním ročníku naváže.

Děti se učí správnému držení těla, koordinaci, rozvíjí se jejich obratnost a rozsahy. Vše vždy úměrně schopnostem jednotlivých žáků. V rámci samostatné tvorby (vlastní rozcvičky, improvizace, práce na krátkých choreografiích) se rozvíjí i fantazie dětí a podporuje se práce ve skupině. Děti se tak učí respektovat názory druhých a zároveň uplatnit i své nápady.

Všichni žáci tanečního oddělení se vždy na konci školního roku účastní závěrečného baletního vystoupení v divadle, kde ukáží, na čem celý rok pracovali a jak se jejich technika a taneční schopnosti rozvinuly. Mimořádně nadaní žáci se v průběhu roku účastní celostátních i mezinárodních baletních soutěží a jsou připravováni k talentovým zkouškám na taneční konzervatoře.

Do tanečního oddělení jsou přijímáni uchazeči od 6 let.

Najdete nás na Youtube:
youtube.com/user/baletoman/

nebo na našich baletních stránkách:
baletky.webgarden.cz

Průběh studia:

Děti mohou navštěvovat přípravný ročník , který je určen pro děti do šesti let.

Žáci se zde učí taneční průpravě a scénické praxi (nácviky vystoupení).

Žáci, kteří jsou starší šesti let, jdou přímo do prvního ročníku základního studia.

I. stupeň základního studia je sedmiletý a je určen pro žáky od sedmi let. Žáci se zde učí klasickou taneční techniku, taneční gymnastiku a scénickou praxi.

II. stupeň plynule navazuje na předešlé studium a je čtyřletý.

Žáci se zdokonalují v klasické taneční technice, taneční gymnastice, scénické praxi a scénickém tanci.

Jak se přihlásit ?

Využijte naší elektronické přihlášky:

Přihlásit se