Přihláška do Základní umělecké školy

ZUŠ Chrudim, Obce Ležáků 92, 537 01 Chrudim, tel.: 469 620 321, www.zuschrudim.cz
Obor a studijní zaměření
Informace o žákovi nebo žákyni
* údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, kdy jej budete muset doplnit
Informace o zákonném zástupci

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Studijní obor: Hudební obor
Ke studiu na naší škole jsou žáci přijímáni na základě talentových zkoušek.

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I.stupně má nejvýše 2 ročníky (je určeno pro děti od 5 do 7 let). Jsou to:
a) Hudební dílnička (PS) - kolektivní výuka pro odd.MŠ.
b) Muzikáři (PS) - kolektivní výuka + hra na zvolený hud.nástroj - děti od 6 do 7 let věku.

Základní studium I.stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku.
Základní studium II.stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky.

Individuální výuka hudebního oboru na jednotlivé nástroje (základní studium): klavír, housle, viola, violoncello, kontrabas,zob.flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, tuba, pozoun, baskřídlovka, bicí nástroje, kytara, akordeon, elektronické klávesy, sólový a sborový zpěv. Dle ŠVP ZUŠ Chrudim budou žáci postupně zařazováni do hudebních souborů a orchestrů (předmět - Praxe v souboru).

Studijní obor: TANEČNÍ OBOR
Ke studiu na naší škole jsou žáci přijímáni na základě talentových zkoušek.
Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I.stupně má nejvýše 2 ročníky (je určeno pro děti od 5 do 7 let).
Základní studium I.stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku.
Základní studium II.stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.
Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky.

Studijní obor: LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Ke studiu na naší škole jsou žáci přijímáni na základě talentových zkoušek.
Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I.stupně má nejvýše 2 ročníky (je určeno pro děti od 5 do 7 let).
Základní studium I.stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku.
Základní studium II.stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.
Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky.
Dle ŠVP ZUŠ Chrudim budou žáci postupně zařazováni do předmětu Práce v souboru.

Studijní obor: Výtvarný obor | Studijní předmět: Výtvarná tvorba
Ke studiu jsou žáci přijímáni na základě splnění studijních předpokladů (talentové zkoušky).
Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně je určeno pro děti od 5 do 7 let.
Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku.
Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.
Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky.

Ke splnění studijních předpokladů je třeba: předložit domácí výtvarné práce - kresby, malby, příp. i drobné prostorové práce apod. S domácími výtvarnými pracemi se rodič s dítětem nebo starší žák dostaví osobně do ateliérů ZUŠ. Přesné termíny předložení domácích prací, budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Studijní obor: Výtvarný obor | Studijní předmět: Keramika
Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně je určeno pro děti od 5 do 7 let. Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky. Žák je přijat na základě zájmu o obor a konzultace s pedagogem ZUŠ.

Studijní obor: Výtvarný obor | Studijní předmět: Výtvarná animace
Na výtvarnou animaci jsou přijímáni žáci od 8 let. Žák je přijat na základě zájmu o obor a konzultace s pedagogem.

Studijní obor: Výtvarný obor | Studijní předmět: Výtvarná fotografie
Na výtvarnou fotografii jsou přijímáni žáci od 11 let.Ke splnění studijních předpokladů je třeba: předložit dosavadní fotografické práce (na flash apod.), s kterými se rodič s dítětem nebo starší žák dostaví osobně do ateliérů ZUŠ. Přesné termíny předložení domácích prací, budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Stvrzuji, že jsem se seznámil se školním řádem ZUŠ Chrudim (zejména čl.6 - úplata za vzdělání a čl.7 - o ukončení vzdělání)
a že zdravotní stav syna (dcery) odpovídá aktivitám ZUŠ (případné změny okamžitě nahlásím).

Dále souhlasím s využitím žákovských prací a s pořizováním foto, audio a video dokumentace žáka při veřejných akcích školy a s jejich využitím při vyučování, dalším vzdělávání pedagogů a při prezentaci školy.

Rodné číslo žáka je možné doplnit, až po přijetí žáka ke studiu. Tento údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno.

Prosíme, zaškrtněte políčko "Nejsem robot" níže. Jde o ochranu proti spamu.