Školné a nájemné

Úplata za vzdělání

Finanční účast na vzdělání (školné) se propočítává na základě vyhlášky MŠMT o ZUŠ vždy na školní rok a činí přibližně 18 % nákladů na žáka, ostatní hradí stát (MŠMT).

Vyhláška č. 71-2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání 

Obor Částka/měsíc
Individuální výuka - pouze hudební obor 250,- Kč
Literárně dramatický obor 250,- Kč
Taneční obor 250,- Kč
Výtvarný obor 250,- Kč
Keramika 250,- Kč
Umělecká fotografie 250,- Kč
Druhý a každý další nástroj 250,- Kč
SPD – dospělí (studující) 250,- Kč
SPD – dospělí (pracující) 760,- Kč
Pouze kolektivní výuka a předpřípravné ročníky 100,- Kč

 

Datum splatnosti uvedené na poštovní poukázce je pro plátce závazné! Pokud k tomuto datu nebude částka uhrazena, žák ukončí školní docházku.

Nájemné za hudební nástroje

Škola nabízí možnost zapůjčení hudebních nástrojů, zejména pro začínající žáky.

Měsíční výše nájemného za hudební nástroje 100,- Kč

  • Na pronájem hudebního nástroje musí být vystavena smlouva o pronájmu hudebního nástroje.
  • Úplata za pronájem se hradí bezhotovostní platbou.
  • Podklady k úhradě obdrží každý žák od svého učitele společně se smlouvou o pronájmu

 

Datum splatnosti uvedené na poštovní poukázce je pro plátce závazné! Pokud k tomuto datu nebude částka uhrazena, žák vrátí školní nástroj.