Hudební soubory ZUŠ Chrudim

ZUŠ Chrudim nabízí svým žákům možnost uplatnění ve školních souborech a orchestrech. Do souborů jsou žáci postupně začleňování po zvládnutí základů zvoleného nástroje.  Žáci tak získavají další cenné  dovednosti a umělecké zkušenosti a vystupují jak na školních akcích tak i na různých kulturních akcích v regionu.

Čarovná strunka
Čarovná strunka

Čarovná strunka je sdružení sólově zpívajících žáků, kteří si rádi zazpívají i společně a vícehlasně na samostatných koncertech.

Výuka probíha 1x týdně 90minut.

Vedoucí souboru je paní učitelka Danuše Marková.

Kytarový soubor - Jeřábek
Kytarový soubor pana učitele Jeřábka

Kytarový soubor naší školy se žánrově zaměřuje na klasickou polyfonní hudbu, ale i na soudobou produkci. Žáci, kteří v něm hrají, si  osvojují dovednost hrát v hudební skupině či orchestru.

Výuka probíhá 1x týdně 45 minut.

Vedoucí kytarového souboru je pan učitel Jindřich Jeřábek.

Kytarový soubor - Vítková
Kytarový soubor paní učitelky Vítkové

Kytarový soubor mladších žáků hraje jednoduché skladby a písně, které jsou přizpůsobeny technickým možnostem žáků.
Kytarový soubor starších žáků hraje repertoár od staré hudby až po populární melodie

Výuka probíhá 1x týdně 45 minut.

Vedoucí souboru je paní učitelka Eva Vítková.

Pěvecký sbor
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Chrudim

Dětský pěvecký sbor navazuje na širokou tradici sborového zpěvu na naší základní umělecké škole, v městě i kraji. Do sboru dochází více než sto zpěváčků ve věku od 3 do 19 let, kteří jsou rozděleni do čtyř oddělení.

Sbormistrem je Martin Profous. Korepetitorem je Roman Fišer a hlasovou poradkyní Danuše Marková.

Smyčcový orchestr
Smyčcový orchestr

Smyčcový orchestr školy tvoří žáci vyšších ročníků smyčcového oddělen a.rozšiřují  zde své hráčské a orchestrální dovednosti. Repertoár zahrnuje díla jak klasická, tak populární až po filmovou hudbu.

Výuka probíhá 1x týdně 115 minut.

Smyčcový orchestr vede pan učitel Pavel Drábek.

Smyčcový soubor
Smyčcový soubor

Smyčcový soubor naší školy má bohatý repertoár, který je přizpůsoben našim nejmenším houslistkám a houslistům. V jeho repertoáru jsou také známé skladby, filmové písně a melodie z pohádek.

Výuka probíhá 1x týdně 90 minut.

Smyčcový soubor vede paní učitelka Lenka Králová.

Taneční a dechový orchestr
Taneční a dechový orchestr

Taneční orchestr má v repertoáru skladby od světově známých klasiků swingové, jazzové a dechové hudby a jeho součástí je i dívčí vokální kvinteto. Orchestr se účastní velkého počtu kulturních akcí v regionu, zejména plesů a přehlídek dechové i swingové hudby doma i v zahraničí.

Výuka probíhá 1x týdně 90 minut plus dělené zkoušky každé sekce.

Orchestr řídí vedoucí orchestru - Jaroslav Vašíček a ředitel školy – Karel Kincl