Kytarový soubor paní učitelky Vítkové

Počátky kytarového souboru se datují do roku 2006. Základem bylo kytarové trio, ke kterému se postupně přidávali další žáci.

Kytarový soubor se dělí na dva soubory:

Kytarový soubor starších žáků:

Hraje repertoár od staré hudby až po populární melodie a jeho obsazení je 15-18 členů. Do velkého souboru jsou postupně zařazováni žáci z mladšího přípravného kytarového souboru.

Kytarový soubor mladších žáků:

Hraje jednoduché skladby a písně, které jsou přizpůsobeny technickým možnostem žáků. Žáci se učí poslouchat jeden druhého a pracovat v kolektivu. Kytarové soubory vystupují na akcích pořádané ZUŠ i na různých společenských akcích mimo školu (Zámek v Pardubicích atd.)

Výuka probíhá 1x týdně 45 minut.

Vedoucí souboru je paní učitelka Eva Vítková.

Eva Vítková

+420 469 620 321 (kancelář školy)