Dětský pěvecký sbor ZUŠ Chrudim

Dětský pěvecký sbor v současné podobě funguje na ZUŠ Chrudim od roku 2008. Navazuje na širokou tradici sborového zpěvu na naší základní umělecké škole, v městě i kraji. Do sboru dochází více než sto zpěváčků ve věku od 3 do 19 let, kteří jsou rozděleni do čtyř oddělení. Sbormistrem je Martin Profous. Korepetitorem je Roman Fišer a hlasovou poradkyní Danuše Marková.

Petrklíček

Petrklíček je nejmladší přípravné oddělení sboru. Zformovalo se v roce 2011 ve spolupráci s Mateřskou školou Svatopluka Čecha, v jejichž prostorách probíhá dvakrát týdně hodinová výuka. Petrklíček obnovil hrdou třicetiletou tradici sborového zpívání na této MŠ a v současnosti jeho členskou základnu tvoří 35 dětí ve věku 3-6 let. Děti se učí nejen pěvecké technice, ale i základním obecně hudebním a sociálním dovednostem. Děti z Petrklíčku se účastní nejrůznějších koncertů a vystoupení v Chrudimi a také doprovází zpěvem komponované programy v MŠ. K posledním velkým úspěchům patří absolvování krajského kola přehlídky Mateřinka 2016 a postup do národního kola v Nymburce. Se sborem spolupracují paní učitelky Jaroslava Ptáčková, Tereza Doláková a Michaela Pulkrábková.

Květinky

Dvě oddělení Květinky A a Květinky B tvoří starší přípravku sboru. Dochází sem cca 60 dětí ve věku 7 - 13 let a to na dvě hodiny jednou týdně. Děti se zde učí základům pěvecké techniky a souborové práci. DPS Květinky úspěšně reprezentuje Základní uměleckou školu Chrudim na nejrůznějších koncertech a festivalech - v poslední době například na Perníkovém festiválku 2015 a Festivalu dětských sborů Choltice 2016. Účastní se také dalších koncertů vlastních i ve spolupráci s dalšími soubory. Posledním velkým úspěchem Květinek jsou stříbrná pásma z Krajské přehlídky dětských pěveckých sborů 2016 v Chrudimi a krajského kola Soutěže pěveckých sborů základních uměleckých škol 2016 ve Svitavách.

Fiori Cantati

Nejstarší oddělení sboru, koncertní dívčí sbor Fiori Cantanti navštěvují děvčata ve věku 10-19 let. Každý týden děvčata absolvují hlavní zkoušku, dělenou zkoušku a hodinu hlasové výchovy. V současné době má sbor 20 členek. Fiori Cantanti se pravidelně účastní koncertů, festivalů a soutěží, spolupracuje s dalšími tělesy v Chrudimi a okolí a pořádá pravidelné Májové a Adventní koncerty. Repertoár sboru zahrnuje vícehlasé skladby vážné hudby od renesance až po současnost i skladby hudby populární, případně repertoár sezónní a příležitostný. K významný úspěchům sboru v poslední době patří například účast na projektu s Big bandem Chrudim, zlaté pásmo ze Soutěže pěveckých sborů při Tomáškově a Novákově hudební Skutči 2015 a stříbrné pásmo z krajského kola Soutěže pěveckých sborů základních uměleckých škol 2016 ve Svitavách.