Smyčcový orchestr

Smyčcový orchestr školy tvoří žáci vyšších ročníků smyčcového oddělení, kteří předtím navštěvovali smyčcový soubor naší školy. Orchestr podle potřeby doplňují hráči dalších oddělení hudebního oboru. Žáci zde rozšiřují své hráčské a orchestrální dovednosti. Repertoár zahrnuje díla jak klasická, tak populární až po filmovou hudbu. Pravidelná spolupráce s dalšími obory školy, např. s tanečním či literárně dramatickým, v rámci různých projektů.

Orchestr pravidelně vystupuje na veřejných vystoupeních naší školy a také na dalších příležitostných akcích (zahájení plesu MŠ, společný koncert s finskými studenty apod.)

Jednou za dva roky orchestr pořádá víkendové soustředění.

Naši nejlepší hráči se mohou stát členy Chrudimské komorní filharmonie, která velmi úzce spolupracuje se ZUŠ Chrudim a vyzkoušet si tak plný orchestrální zvuk.

Výuka probíhá 1x týdně 115 minut.

Smyčcový orchestr vede pan učitel Pavel Drábek.